Zmluvy

Interné číslo Dátum podpisu Dátum účinnosti Predmet Dodávateľ Adresa IČO Dátum podpisu Dátum zverejnenia
2017000145 19.01.2017 20.01.2017 Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2017 Obec Bačkovík Bačkovík 41, 044 45 Bačkovík 00323934 19.01.2017 19.01.2017
2017000143 19.01.2017 20.01.2017 Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2016 Obec Trstené pri Hornáde Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde 00324817 19.01.2017 19.01.2017
2017000144 19.01.2017 20.01.2017 Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2017 Obec Malá Ida Hlavná 11, 044 20 Malá Ida 00324426 19.01.2017 19.01.2017
2017000146 19.01.2017 21.01.2017 Kúpna zmluva - predaj - pozemok C KN parc. č. 4097 o výmere 19 m2, k.ú. Severné mesto Vécsey Štefan, MUDr. Garbiarska 1074/9, 040 01 Košice 19.01.2017 20.01.2017
2017000147 19.01.2017 21.01.2017 Kúpna zmluva - predaj - pozemok C KN parc. č. 4504 o výmere 14 m2, k.ú. Severné mesto Vodrážková Zuzana Magurská 1205/3, 040 01 Košice 19.01.2017 20.01.2017
2017000150 18.01.2017 24.01.2017 Poskytnutie fin. príspevku na prevádzku soc. služby SVETIELKO POMOCI n.o. Pražská 8, 040 11 Košice 45736171 18.01.2017 23.01.2017
2017000149 18.01.2017 24.01.2017 Poskytnutie fin. príspevku na prevádzku soc. služby Košická organizácia vozičkárov - Nezávislý život Talinská 1, 040 12 Košice 31267050 18.01.2017 23.01.2017
2017000151 18.01.2017 24.01.2017 Poskytnutie fin. príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby Cesta nádeje Mlynská 874/23, 040 01 Košice 35551852 18.01.2017 23.01.2017
2017000159 18.01.2017 24.01.2017 Poskytnutie fin. príspevku na prevádzku soc. služby Slovenský zväz telesne postihnutých Krajské centrum Košice Ludmanská 3, 040 01 Košice 31965741 18.01.2017 23.01.2017
2017000135 17.01.2017 19.01.2017 Kúpna zmluva - predaj pozemok - C KN parc. č. 1564 o výmere 17 m2, k.ú. Terasa Egryová Ľubica Matuškova 469/20, 040 11 Košice 17.01.2017 18.01.2017
2017000136 17.01.2017 19.01.2017 Dodatok č. 7 k zmluve č. 1220/2007 o zverení majetku mesta do správy Mestská časť Košice - Barca Abovská 32, 040 17 Košice 00691003 17.01.2017 18.01.2017
2017000139 16.01.2017 20.01.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu Juraševská Alexandra, Mgr. Donská 1390/3, 040 12 Košice 16.01.2017 19.01.2017