Zmluvy

Interné číslo Dátum podpisu Dátum účinnosti Predmet Dodávateľ Adresa IČO Dátum podpisu Dátum zverejnenia
2017000510 20.03.2017 22.03.2017 Poskytnutie fin. prostriedkov na činnosť CVČ na rok 2017 Obec Šarišské Bohdanovce Šarišské Bohdanovce 87, 082 05 Šarišské Bohdanovce 00327786 20.03.2017 21.03.2017
2017000561 20.03.2017 23.03.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2016000539 Cresco Hotels, s.r.o. Poštová 3, 811 06 Bratislava 43837964 20.03.2017 22.03.2017
2017000562 20.03.2017 23.03.2017 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2015001736 CINEFIL Mäsiarska 35, 040 01 Košice 42240549 20.03.2017 22.03.2017
2017000563 20.03.2017 23.03.2017 Dodatok č. 4 k zmluve č. 2011001572 o zverení majetku mesta do správy Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 1617/79, 040 01 Košice 17078202 20.03.2017 22.03.2017
2017000564 20.03.2017 23.03.2017 Dodatok č. 3 k zmluve č. 2009000133 o zverení majetku mesta do správy Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 1617/79, 040 01 Košice 17078202 20.03.2017 22.03.2017
2017000565 20.03.2017 23.03.2017 Dodatok č. 9 k zmluve č. 1345/2008 o zverení majetku mesta do správy Zoologická záhrada Košice - Kavečany Široká 326/31, 040 01 Košice 00083089 20.03.2017 22.03.2017
2017000523 15.03.2017 22.03.2017 Prenájom - soc. byt č. 10 na ul. Krčméryho 3 Horváthová Žaneta; Šidelka Róbert Podjavorinskej 6, 040 11 Košice 15.03.2017 21.03.2017
2017000524 15.03.2017 22.03.2017 Prenájom - soc. byt č. 4 na ul. Krčméryho 7 Dávidová Magdaléna Krčméryho 7, 040 11 Košice 15.03.2017 21.03.2017
2017000535 15.03.2017 22.03.2017 Prenájom - soc. byt č. 4 na ul. Podjavorinskej 7 Krok René; Kroková Denisa Podjavorinskej 7, 040 11 Košice 15.03.2017 21.03.2017
2017000534 15.03.2017 22.03.2017 Prenájom - soc. byt č. 3 na ul. Podjavorinskej 6 Zsiga Artúr; Zsigová Mária Podjavorinskej 6, 040 11 Košice 15.03.2017 21.03.2017
2017000533 15.03.2017 22.03.2017 Prenájom - soc. byt č. 20 na ul. Podjavorinskej 6 Gažiová Andronika Hrebendova 20, 040 11 Košice 15.03.2017 21.03.2017
2017000542 15.03.2017 23.03.2017 Prenájom - soc. byt č. 206 na ul. Popradská 72 Miková Marcela Trieda SNP 161/16, 040 11 Košice 15.03.2017 22.03.2017