Zmluva číslo: 2017000112

Interné číslo
2017000112  
Externé číslo
 
Typ
Zmluva  
Typ zmluvy
Zámenná zmluva majetok  
Dátum vystavenia
10.01.2017  
Dátum podpisu
10.01.2017  
Dátum účinnosti
12.01.2017  
Dátum plánovaného ukončenia
 
Suma zmluvy
 
Predmet
Zámena pozemku C KN parc.č. 1479/22 s výmerou 86m2 za pozemky C KN parc.č. 670/6 s výmerou 100m2, k.ú. Barca  
Prílohy
pdf z2017000112w.pdf   , pdf z2017000112wo.pdf    
Dátum zverejnenia
11.01.2017  

Zmluvné strany a vzťahy zmlúv

Typ partnera IČO Názov Adresa
Zamieňajúci Juhászová Mária, Ing. Borodáčova 299/20, 040 17 Košice
Zamieňajúci Bakši František Kapustná 856/3, 040 17 Košice