Zoznam zdaňovaných psov


Mesto Košice ako správca dane podľa § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam zdaňovaných psov.

Známka Adresa Plemeno Spôsob chovu Mestská časť Dátum ukončenia
052 Abovská 1152/66, 040 17 Košice Kríženec Dom Barca
1056 Abovská 15/2, 040 17 Košice Zlatý retriever Dom Barca
(bez známky) Abovská 159/87, 040 17 Košice Zlatý retriever Dom Barca
(bez známky) Abovská 276/74, 040 17 Košice Kríženec Dom Barca
993 Abovská 281/62, 040 17 Košice Maltézsky teriér Dom Barca
1060 Abovská 291/50, 040 17 Košice Bišon Dom Barca
(bez známky) Abovská 294/42, 040 17 Košice Nemecký špic Dom Barca
921 Abovská 35, 040 17 Košice Nemecký ovčiak Dom Barca
190 Abovská 37, 040 17 Košice Sibírsky husky Dom Barca
955 Abovská 388/41A, 040 17 Košice Kríženec Dom Barca
235 Abovská 41/A, 040 17 Košice Jack Russel teriér Dom Barca
085 Abovská 49A, 040 17 Košice Leonberger Dom Barca