Zoznam zdaňovaných psov


Mesto Košice ako správca dane podľa § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam zdaňovaných psov.

Známka Adresa Plemeno Spôsob chovu Mestská časť Dátum ukončenia
691 Abovská 107/67, 040 17 Košice Austrálsky teriér Dom Barca
052 Abovská 1152/66, 040 17 Košice Kríženec Dom Barca
1056 Abovská 15/2, 040 17 Košice Zlatý retriever Dom Barca
1092 Abovská 158/85, 040 17 Košice Kríženec Dom Barca
(bez známky) Abovská 159/87, 040 17 Košice Zlatý retriever Dom Barca
(bez známky) Abovská 276/74, 040 17 Košice Kríženec Dom Barca
1061 Abovská 277/70, 040 17 Košice Jack Russel teriér Dom Barca
613 Abovská 277/70, 040 17 Košice Nemecký ovčiak Dom Barca
773 Abovská 278/68, 040 17 Košice Nemecký ovčiak Dom Barca
0578 Abovská 279/66, 040 17 Košice Nemecký ovčiak Dom Barca 26.05.2015
993 Abovská 281/62, 040 17 Košice Maltézsky teriér Dom Barca
1060 Abovská 291/50, 040 17 Košice Bišon Dom Barca