Objednávky

Interné číslo Dátum vystavenia IČO Dodávateľ Adresa Predmet Dátum zverejnenia
O10307170039 20.01.2017 Čopíková Viera, Ing. Dvorkinova 341/14, 040 22 Košice Objednávame u Vás vyhotovenie ZP na stanovenie VŠH pozemkov a hodnotu výšky nájmu na pozemky registra C KN parc. č. 501/25 až 31, 33,35,38,384/ až 389 v k. ú. Južné mesto v lokalite VŠA za účelom prenájmu. Lehota na predloženie: v troch vyhotoveniach do 25.01.2017. Lehota splatnosti faktúry: min. 30 dní 23.01.2017
O10307170036 20.01.2017 31648843 KOFAX, s.r.o. KOŠICE Moyzesova 62, 040 01 Košice Skartovač HSM 90.2/5,8/2/10-12/225/25 v počte 1 ks v cene 115,20 € s DPH. 20.01.2017
O10307170035 20.01.2017 31443923 Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností v počte 2 ks. 20.01.2017
O10307170034 19.01.2017 Horváthová Alena, Ing. Havanská 2565/12, 040 13 Košice Objednávame u Vás vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra C KN parc.č. 1702/2 s výmerou 80 m2, časť parc. č. 8301/2 (diel č. 1) s výmerou 6 m2 a časť parc. č. 8116/2 (diel č. 2) s výmerou 2 m2 v k.ú. Severné mesto (podľa GP č. 59/2016 zo dňa 22.11.2016) z dôvodu pripravovaného prevodu. Záhrada je dlhodobo užívaná žiadateľom na oddych v rámci oplotenej nehnuteľnosti. Termín dodania: do 25.1.2017 v 3 vyhotoveniach Lehota splatnosti faktúry 30 dní 20.01.2017
O10307170032 18.01.2017 36318132 Mahrlo, s.r.o. Halalovka 2393/24, 911 01 Trenčín Objednávame si u Vás: - priestorový teplomer GTH 200 Air s batériou a návodom na obsluhu; - kalibráciu uvedeného priestorového teplomeru. 20.01.2017
O10307170031 17.01.2017 Serbinová Beáta, Ing. Baška 155, 040 16 Baška Objednávame u Vás vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra C KN časti parc. č. 1279/87, ostatné plochy v k.ú. Jazero (podľa GP č. 60/2016 ako novovytvorený pozemok parc. č. 1279/113, ostatné plochy s výmerou 33 m2 v k.ú. Jazero) z dôvodu pripravovaného prevodu. Termín dodania: do 25.1.2017 v 3 vyhotoveniach Lehota splatnosti faktúry 30 dní 17.01.2017
O10307170030 17.01.2017 36200891 TYPOPRESS-TLAČIAREN s.r.o.. Pod horou 8, 040 16 Košice Zabezpečenie grafiky a tlače na seniorské podujatia 2017: 1. pozvánky a plagáty "Valentín" 20.,21. a 22.2.2017 /pozvánky 3x600 ks, plagát A3 3x15 ks/ 2. pozvánky a plagáty "Z vďaky k ženám" 13.3.2017 /pozvánky 2x900ks,plagát A3 2x15 ks/ "Iné - Seniori 2017" 19.01.2017
O10307170029 17.01.2017 31690220 QALT s.r.o. Baška 168, 040 16 Baška Oprava vozidla Hyundai i30 KE 470 HF (výmena akumulátora). Predpokladaná cena: 65,68 € s DPH. 19.01.2017
O10307170027 16.01.2017 43847242 HANDSHAKE s.r.o. Werferova 3, 040 11 Košice Tlač jednostranných vizitiek s logom mesta Košice v počte 200 ks. 17.01.2017
O10307170026 16.01.2017 36569348 BV MUSIC s.r.o. Varšavská 2483/4, 040 13 Košice Technické zabezpečenie - Ozvučenie, LED stena a osvetlenie podujatia "Novoročný koncert" dňa 22.1.2017 o 18,00 hod. v Historickej radnici, Hlavná 59, Košice. "V a S 2017" 19.01.2017
O30000170003 16.01.2017 47651296 O.R.S. SERVIS, s. r. o. Benkova 7, 040 18 Košice Objednávam u Vás opravu motorového vozidla KE 983 DG (viď.príloha). 17.01.2017
O30000170002 16.01.2017 47651296 O.R.S. SERVIS, s. r. o. Benkova 7, 040 18 Košice Objednávam u Vás výmenu štartéra na vozidle KE 903GL (Stanica Šaca) 17.01.2017