Objednávka číslo O50100170028

Interné číslo
O50100170028  
Dodávateľ
Inžinierske stavby, a. s.  
IČO
31651402  
Adresa
Priemyselná 6, 040 01 Košice  
Dátum objednania
15.03.2017  
Suma objednávky
31 384,20 € 
Predmet
Na základe rámcovej dohody č. zhot. ZoD 74/2016-CS, ev. č. obj. 2016001301 zo dňa 07.07.2016 "Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice II a Košice IV" objednávame si u Vás práce na stavebnej údržbe pozemných komunikácií podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1. Fakturácia na základe skutočne vykonaného rozsahu plnenia.  
Prílohy
pdf O50100170028.pdf    
Dátum zverejnenia
20.03.2017  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
Stavebné práce 1,0000 ks 31 384,20