Objednávka číslo O10307170150

Interné číslo
O10307170150  
Dodávateľ
Daňko Pavol, Ing.  
IČO
 
Adresa
Adlerova 1215/12, 040 22 Košice  
Dátum objednania
17.03.2017  
Suma objednávky
130,00 € 
Predmet
Objednávame u Vás vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie hodnoty vecného bremena na pozemku registra C KN parc. č. 2606/1 k. ú. Stredné mesto v rozsahu určeného GP č. 22/2017. termín dodania do 31.03.2017 v troch vyhotoveniach lehota splatnosti faktúry 30 dní  
Prílohy
pdf O10307170150.pdf    
Dátum zverejnenia
17.03.2017  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
znalecký posudok 1,0000 130,00