Objednávka číslo O10307170013

Interné číslo
O10307170013  
Dodávateľ
Daňko Pavol, Ing.  
IČO
 
Adresa
Adlerova 1215/12, 040 22 Košice  
Dátum objednania
10.01.2017  
Suma objednávky
360,00 € 
Predmet
Objednávame u Vás vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností navrhnutých na pripravovanú zámenu medzi MK a Východoslovenskou distribučnou, a.s. (v nadväznosti na už uzatvorenú zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy - IKD) podľa špecifikácie uvednej v prílohe objednávky. Príloha: špecifikácia pozemkov Termín dodania: najneskôr do 19.1.2017 v 3 vyhotoveniach Lehota splatnosti faktúry 30 dní  
Prílohy
pdf O10307170013.pdf    
Dátum zverejnenia
11.01.2017  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
znalecké posudky 1,0000 ks 360,00