Objednávka číslo O10307170005

Interné číslo
O10307170005  
Dodávateľ
Daňko Pavol, Ing.  
IČO
 
Adresa
Adlerova 1215/12, 040 22 Košice  
Dátum objednania
03.01.2017  
Suma objednávky
200,00 € 
Predmet
Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Košice. v k. ú. Grunt, určených GP č.356/2016 zo dňa 5.12.2016, vyhotoveným spoločnosťou Geodeticca Košice, dotknutých stavbou "obytný areál Titus - Klimkovičová II. etapa - NN prípojka." Termín splatnosti faktúry: min. 30 dní  
Prílohy
pdf O10307170005.pdf    
Dátum zverejnenia
10.01.2017  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
Znalecký posudok 1,0000 ks 200,00

Súvisiace dokumenty

Faktúra 201700064 20.01.2017 Vypracovanie ZP č.13/2017 200,00