Zoznam daňových dlžníkov


Mesto Košice ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2016.
Úhrnná výška daňových nedoplatkov u fyzickej osoby presiahla 160 €, u právnickej osoby presiahla 1600 €.

Číslo Meno, názov firmy Nedoplatok Typ subjektu
802215 ABO MILL s.r.o. 248 611,04 Právnická osoba
927795 COVER INVEST, a.s. 137 797,32 Právnická osoba
841090 Hutný kombinát a.s. v konkurze 126 590,41 Právnická osoba
877403 MTH RENOVA, s.r.o. Košice 112 671,06 Právnická osoba
928485 TUCO s.r.o. 85 080,46 Právnická osoba
824301 EXTEL INVEST s.r.o. 73 853,08 Právnická osoba
294721 Casa Invest, s.r.o 68 959,49 Právnická osoba
964910 K - ENERGY, s.r.o. 56 284,60 Právnická osoba
806697 BARACOA s.r.o. 49 964,53 Právnická osoba
954507 KORA INVEST s.r.o. 47 918,38 Právnická osoba
901969 STEEL TRANS s.r.o. 43 385,27 Právnická osoba
262183 PLASTOKNO, s.r.o. Košice 40 532,68 Právnická osoba