Zoznam daňových dlžníkov


Mesto Košice ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2015.
Úhrnná výška daňových nedoplatkov u fyzickej osoby presiahla 160 €, u právnickej osoby presiahla 1600 €.

Číslo Meno, názov firmy Nedoplatok Typ subjektu
802215 ABO MILL s.r.o. 210 407,04 Právnická osoba
841090 Hutný kombinát a.s. v konkurze 126 590,41 Právnická osoba
927795 COVER INVEST, a.s. 119 222,82 Právnická osoba
877403 MTH RENOVA, s.r.o. Košice 87 259,31 Právnická osoba
824301 EXTEL INVEST s.r.o. 73 684,37 Právnická osoba
928485 TUCO s.r.o. 64 361,01 Právnická osoba
294721 Casa Invest, s.r.o 51 535,45 Právnická osoba
806697 BARACOA s.r.o. 49 964,53 Právnická osoba
954507 KORA INVEST s.r.o. 47 918,38 Právnická osoba
262183 PLASTOKNO, s.r.o. Košice 39 394,56 Právnická osoba
297803 Cassovar business center a.s. 38 873,76 Právnická osoba
919923 VENIKA, spol. s r.o., Košice 34 438,69 Právnická osoba